Villkor

Villkor:

Våra villkor är upplagda så att får Ni mycket snabbt tillgång till arkivet.
Samtidigt som ni har gott om tid för att planera ett event där Ni får maximal nytta av föreläsningen.

Villkor för föreläsning:

Föreläsningen anpassas efter beställarens behov, och är mellan 30-90 minuter total tid.
Vid resor längre än 10 mil enkel väg tillkommer reskostnader.
Vid behov av övernattning tillkommer även kostnader för logi.

Villkor för bildarkiv:

Bilderna får användas utan begränsning i beställarens egen verksamhet.
Bilderna får inte överlåtas till tredje part utan särskild överenskommelse.
Bilder som saknar identifierbara personer får användas för marknadsföring.
Bilder med identifierbara personer får användas för redaktionellt syfte.
Exempelvis intranät och undervisningsmaterial som böcker.

Bilder med identifierbara personer får enligt Svensk lagstiftning användas för marknadsföring endast efter att särskilt tillstånd inhämtats från de identifierbara personerna i enlighet med lagen om namn och bild: https://lagen.nu/1978:800.

Bilder får inte användas på ett sätt som är kränkande för de personer som kan identifieras på dem.

Villkor för fakturering:

En faktura på 9.000:- med betalningsvillkor på 30 dagar skickas i samband med att Ni får tillgång till arkivet.
Resterande 2.990:- + eventuella tillkommande rese och logi-kostnader faktureras efter att föreläsningen genomförts.

Fakturorna kan komma att överlåtas till Prioritet finans.

Beställning gör Ni här!

Swedish
Rulla till toppen